Autorisert regnskapsfører i over 50 år

Vi tek hand om ditt rekneskap

Tenester Kontakt oss

Rekneskapsførar med lang erfaring

Stryn Rekneskapslag SA hjelper deg med alt du trenger innan rekneskapstenester. Vi tilpassar våre tenester etter kvar enkelt kunde. Kontakt oss i dag for ein uforpliktande prat.

Effektiv

Vi arbeide for å levere raskt og effektivt slik at dine tidsfristar blir ivaretatt.

Løysningsorientert

Saman finn vi den riktige løysinga for deg og din bedrift.

Kvalitetsbevisst

Vi har fokus på å levere grundig arbeid av høg kvalitet slik at du til kvar tid har full kontroll på bedrifta sin balanse.

Stryn Rekneskapslag kan tilby følgjande tenester:

Vi hjelper deg med alt innan rekneskapstenester. Alle tenestane vert tilpassa kvar enkelt kunde. Vi tek på oss heile eller ein del av rekneskapet etter ditt behov.

Vi har lang erfaring med mellom anna:

  • Rekneskap og årsoppgjer

  • Fakturering

  • Rekneskap for samdrift i jordbruket

  • Betalingstenester

  • Rapportering og økonomistyring

  • Budsjettering

  • Styrearbeid

  • Skriving av brev og avtaler, kopiering med meir

  • Eigedomsoverdraging, generasjonsskifte og arveoppgjør

Lønn:

Ut i frå kundens timeliste og liknande kan vi produsere lønnslipper til arbeidstakarar, ordne med skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og rapportering til myndigheitene. Vi kan tilby at arbeidstakar eller arbeidsgjevar mottar lønnsslipp per e-post.

Be om pristilbod

Ein påliteleg rekneskapsførar

Stryn Rekneskapslag SA har levert rekneskapstenester for kundar over heile landet sidan 1970. Vårt fokus er å gje deg en enklare økonomisk kvardag ved å levere effektive og ryddige løysningar tilpassa dine behov.

Om Stryn Rekneskapslag

Stryn Rekneskapslag er eit partslag med avgrensa ansvar og med vekslande kapital og medlemstal. Vår hovudmålsetjing til laget er å hjelpe medlemmane med rekneskap, økonomi og skatterådgjeving. Vi skal vere et servicetilbod for våre medlemmer og hjelpe til med overdraging av eigendom, finansiering, økonomisk planlegging og kontortenester med meire.

Alle som driv med næringsverksemd, lag eller organisasjonar kan bli medlemmer i laget. Det skal bli oppretta skriftlig avtale med alle medlemmene. Alle som over tid får utført tenester av laget, skal være medlemmer. Vi kan likevel ta på oss enkeltoppdrag og kortvarige rekneskap som t.d skogsvegar og liknande, utan at desse blir medlemmer.

Våre medarbeidarar

Per Jakob Tunold

Dagleg leiar
Aut. rekneskapsførar

 57 20 34 11
 958 85 736
  tunold@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar, jordbruk og forretning. IT-ansvarleg

Lars Hilde

Fagleg ansvarleg
Eigedomsoverdraging
Aut. rekneskapsførar

 57 20 34 00
 913 09 835
  lars@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar, jordbruk og forretning

Alvhild Tenden

Aut. rekneskapsførar

 57 20 34 07
  tenden@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar forretning

Bjørn Rørtveit

Rekneskapsførar

 57 20 34 08
  rortveit@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar jordbruk

Elin Flore

Rekneskapsførar

 57 20 34 05
  elin@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar jordbruk/forretning

Johan Berge

Regnskapsførar

 57 20 34 09
  berge@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar jordbruk

Jorunn Roset

Regnskapsførar

 57 20 34 06
  roset@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar jordbruk/forretning

Idar Skogli

Rekneskapsførar

 57 20 34 03
  idar@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar forretning/jordbruk

Siv Lindvik

Sekretær

 57 20 34 00
  lindvik@strynrekneskap.no

Sonja Bratland

Rekneskapsførar

 57 20 34 04
  sonja@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar forretning

Roar Alsaker

Rekneskapsførar

 57 20 34 00
  alsaker@strynrekneskap.no

Rekneskapsførar jordbruk

Er du på utkikk etter ein rekneskapsførar for bedrifta di?

Kontakt oss i dag for ein uforpliktande prat!

Bedriftsnamn:

Stryn Rekneskapslag SA

Adresse:

 Tonningsgata 9
    6783 Stryn

Kontakt oss

 57 20 34 00
  post@strynrekneskap.no

hCaptcha